Kontakt
Przedszkole im. Św. Anieli Merici Sióstr Urszulanek UR w Sierczy
Strona głowna  /  Ramowy rozkład dnia
Ramowy rozkład dnia

RAMOWY   ROZKŁAD   DNIA

 

6.30-8 00    -   schodzenie /witanie dzieci/ się  dzieci do przedszkola. Gry, zabawy i zajęcia dowolne dzieci według pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

 

8.00-8.20   –   zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela. Zabawy i ćwiczenia  wspierające rozwój dziecka (np.  ćwiczące funkcje poznawcze, percepcje, grafomotorykę). Prowadzenie  obserwacji pedagogicznej. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci, gimnastyka, modlitwa poranna.

 

8.20-8.30   –   kształtowanie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

 

 

8.30-9.00   –  śniadanie

 

 

9.00- 10.15 – zajęcia wychowawczo-edukacyjne z całą grupą ( grupy starsze - 2 zajęcia, grupy młodsze 1 zajęcie) realizowane według programu wychowania przedszkolnego w grupie I i II „Zanim będę uczniem”, w grupie III i IV – „Szkoła za pasem” przy wykorzystaniu przygotowanych przez nauczyciela materiałów i środków dydaktycznych.

 

10.30          –   drugie śniadanie

 

 

10.45 -12.15 – gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze lub  zorganizowane w sali zajęć ćwiczenia gimnastyczne.

 

12.15-12.30 –  kształtowanie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

 

 

12.30-13.15   obiad

 

 

13.15 -13.45 – poobiednia relaksacja, słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej,  muzyki.

 

13.45-14.45 – zabawy dowolne dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym.

 

14.45-15.00 – kształtowanie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do podwieczorku.

 

 

15.00-15.30 –  podwieczorek

 

 

15.30 -16.30 - indywidualne zajęcia z dziećmi, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw.

 

 

od 16:00 – grupy łączone

 

 

13.00-17.00 –  zajęcia dodatkowe wg programów własnych dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach

(np. zajęcia muzyczno-rytmiczne, ruchowe, szachy).

Indywidualne zajęcia z dziećmi (np. ćwiczenia logopedyczne, wyrównawcze).

 


Ostatnia aktualizacja: 2016-02-23