Kontakt
Przedszkole im. Św. Anieli Merici Sióstr Urszulanek UR w Sierczy
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 
 
 
Witamy na stronie 
 
 
 
monitoring pozycji                                                                             
 
 
 
Wybrane informacje o organizacji i pracy przedszkola 
 
 
 
Przedszkole im. św. Anieli Merici Sióstr Urszulanek U.R. jest placówką katolicką prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sierczy.
 
Jest to przedszkole publiczne.
 
Zakorzenione w tradycji szkolnictwa urszulańskiego realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego podejmując przy tym cele właściwe placówkom katolickim. 
 
Celem naszego wychowania jest troska o każdą osobę nam powierzoną, troska o jej rozwój duchowy, moralny, intelektualny, uczuciowy, emocjonalny, społeczny.
 
Stwarzamy dzieciom możliwość harmonijnego i wszechstronnego rozwoju osobowości poprzez różnorodne oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze przez katechezę, śpiew, twórczość plastyczną, urozmaicone, twórcze i ciekawe zajęcia.
 
Proponujemy dzieciom zajęcia dodatkowe (w roku szkolnym 2014/2015):
 
  • rytmikę
  • taniec
  • język angielski
  • szachy
  • zajęcia logopedyczne
  • zabawy z teatrem
 
Dzięki aktywnym metodom pracy dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności, żyją na co dzień radością dziecka Bożego, uczą się odróżniać dobro od zła oraz podążać za tym co dobre, piękne i szlachetne. 
 
Do przedszkola uczęszczać mogą dzieci w wieku 3-6 lat, które są zgrupowane w oddziały wg zbliżonego wieku.
 
Przedszkole czynne jest w godz. 6:30 – 17:00
 
W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mogą korzystać z:
 
  • śniadania
  • II śniadania
  • obiadu
  • podwieczorku.

Ostatnia aktualizacja: 2015-11-19